Dobrodošli na OLYRUN web stranicu!

Opći uvjeti poslovanja i odredbe opisuju pravila i propise za korištenje OLYRUN web stranice koja se nalazi na www.olyrun.com.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na Vašu upotrebu naših usluga i predstavljaju pravni ugovor između Vas i nas. Slažete se da ste pročitali i potpuno razumjeli naše Uvjete poslovanja prije korištenja naših usluga. Ako niste suglasni s našim Uvjetima i odredbama, ne možete koristiti naše Usluge.

Molimo, uzmite u obzir da mi zadržavamo pravo modificirati Uvjete prodaje i da biste ih trebali pregledavati periodično. Ako Vam je neka promjena Uvjeta prodaje neprihvatljiva, trebali biste odustati od korištenja ovih stranica. Ako ipak nastavite koristiti ove stranice, smatrat  će se da ste prihvatili sve promjene.

Sljedeća terminologija primjenjuje se na ove Uvjete i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: “Klijent”, “Kupac”, “Vi” i “Vaš” odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu. “Tvrtka”, “Mi”, “Naš” i “Mi”, odnosi se na OLYRUN. “Strana”, “Strane” ili “Mi”, odnosi se i na Klijenta i na nas. Svi se uvjeti odnose na ponudu, prihvaćanje i razmatranje plaćanja, sve potrebno za poduzimanje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način za izričitu svrhu zadovoljenja Klijentovih potreba u pogledu pružanja navedenih usluga, u skladu s i podložno važećim zakonima. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, velikim slovom i/ili on/ona ili oni, smatra se međusobno zamjenjivom i stoga se odnosi na isto.

Elektronička komunikacija

Posjećivanjem stranice www.olyrun.com pristajete na komunikacije elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Pružanje usluga

OLYRUN pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.olyrun.com. Proizvodi su u vidu online digitalnog sadržaja, a korisnik programa postaje svaka osoba koja je isti odabrala te plaćanjem potvrdila pristanak na kupnju istog.

Odgovornost

Naša odgovornost ograničena je do vrijednosti kupljene usluge u samom trenutku plaćanja. Mi ne preuzimamo odgovornost za štetu prouzročenu pružanjem usluga iz programa. Naše usluge kreirane su u svrhu poboljšanja kvalitete života korisnika te ničime ne bi trebali stvarati ikakvu štetu korisnika.

Korištenje naših usluga isključivo je na vlastitu odgovornost te mi ne snosimo nikakve posljedice na zdravlje nakon korištenja istog. Prije vježbanja i pristupanja programu potrebno je za vlastito dobro konzultirati se sa liječnikom. 

Autorska prava

Korištenjem naših usluga Vi prihvaćate usklađenost sa svim važećim zakonima, uključujući zakone koji se odnose na autorsko pravo i korištenje intelektualnog vlasništva. Mi smo jedini vlasnik usluga i svih njegovih sadržaja, uključujući tekst, grafiku, slike, video datoteke, audio datoteke, softver i sva druga intelektualna vlasništva uključena u usluge. Slažete se da ne smijete reproducirati, kopirati i distribuirati bilo koji sadržaj naših usluga.

Uvjeti kupovine

Uvjeti kupovine određuju postupak naručivanja, primanja usluge, plaćanja kao i reklamacije usluga ponuđenima na stranicama Tvrtke. 

Isporučitelj programa na ovim stranicama je OLYRUN, obrt za trgovinu i usluge, Tijardovićeva ulica 8, 10000 Zagreb, MB: 98361198, a Kupac je korisnik internet trgovine, koji može odabrati jedan proizvod ili više proizvoda, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga prodavatelju. Sve su cijene izražene u eurima i bez PDV-a. Obveznik nije u sustavu PDV-a, a PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u. 

Naručivanje

Naručivanje usluga moguće je 24 sata na dan, svih 7 dana u tjednu. Naručivanje je u potpunosti omogućeno elektronskim obrascem na našoj web stranici.

Plaćanje

Sve naručene usluge, digitalni sadržaj i artikli korisnik će platiti PayPal-om, uplatom na transakcijski račun, a plaćanje je omogućeno jednokratno. Uslugu plaćanja kreditnim karticama osigurava 2Checkout te je sigurnost Vaših podataka zajamčena.

Izjava o sigurnosti u slučaju plaćanja PayPalom

Unos osobnih podataka zaštićen je SSL protokolom sa enkripcijom podataka, a istu osigurava SSL certifikat izdan od RapidSSL CA. Sama autorizacija i naplata izvršava se putem Paypal platforme. PayPal je elektronička trgovina koja je posrednik u plaćanju između kupca i prodavatelja kroz online sredstava transfera. Jedna od najvećih prednosti PayPal-a je što korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zloupotrebe osobnih informacija. Iz tog je razloga PayPal prihvaćen od strane korisnika kao siguran posrednik između dvije strane. Link: PayPal buyer protection 

Potvrda narudžbe

Prilikom završetka kupovine, obavijest o naplati stiže prema korisniku putem e-maila, sa svim potrebnim zakonski propisanim detaljima o kupovini.

Trajanje i jednostrani raskid ugovora

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu OLYRUN-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i OLYRUN-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od kupca, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.

Prigovor

Sukladno članku 10. točka 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15) obavještavamo kupce da prigovor kojim izražavaju svoje nezadovoljstvo proizvodom mogu podnijeti u pisanom obliku putem e-maila na adresu matea.matosevic@olyrun.hr.
Na sve primjedbe i prigovore prodavatelj će odgovoriti na trajnom mediju (papir, elektronička pošta ili drugo) u roku 14 dana od zaprimanja prigovora.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem.
Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove na području EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti preko internet stranice: www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službenih jezika EU.

Promjene Općih uvjeta poslovanja

Prodavatelj pridržava pravo izmjene Općih uvjeta, kao i bilo koje izmjene internet stranice, njezine strukture, usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti Kupca. Izmijenjeni uvjeti stupaju na snagu u trenutku objave na stranici. Korištenjem Internet trgovine www.olyrun.com nakon objavljenih izmjena podrazumijeva se da kupac prihvaća sve aktualne Opće uvjete poslovanja.

Izmjena uvjeta kupovine

OLYRUN zadržava pravo u svakom trenutku ažurirati uvjete kupovine.

Pitanja i sugestije

Ako imate bilo kakva pitanja, prijedloge ili primjedbe, molim kontaktirajte nas na: matea.matosevic@olyrun.hr

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav sadržaj koji se pojavi na vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Niti jedna(e) poveznica(e) ne bi se smjela pojavljivati na bilo kojoj web stranici koja bi se mogla protumačiti kao klevetnička, opscena ili kriminalna, ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugu povredu prava trećih strana.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Pravila privatnosti.